Het opname-uur

Wanneer er in overleg met uw arts gekozen wordt voor een behandeling in het CDC, wordt er enkel een dag van behandeling vastgelegd. Het is aan u om de dag voor uw behandeling tussen 14 en 18 uur contact op te nemen met het secretariaat van het CDC. Staat uw ingreep op een maandag gepland, dan belt u de vrijdag voordien. Wij zullen u een uur van opname doorgeven en enkele praktische zaken overlopen betreffende uw verblijf.

Daar wij het u zo comfortabel mogelijk willen maken en het wachten tot een minimum willen beperken, is het belangrijk dat u zich strikt aan het afgesproken opname-uur houdt. Algemeen kan gesteld worden dat u zich één uur voor het begin van de operatie zal moeten aanmelden zodat onze verpleegkundigen u tijdig kunnen voorbereiden op uw ingreep. Hou er wel rekening mee dat er ondanks een goede planning steeds onvoorziene omstandigheden kunnen optreden waardoor u wat vroeger of later dan afgesproken zal worden verder geholpen.

Bent u de dag van de ingreep ziek of kan u wegens omstandigheden niet geopereerd worden, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons secretariaat (+32 3 443 48 90).

Om organisatorische redenen kan het voorkomen dat u de dag van de ingreep toch op een afdeling in het algemene ziekenhuis verblijft. Dit betekent echter niet dat u in het ziekenhuis moet overnachten! Ook de pre- en postoperatieve richtlijnen blijven ongewijzigd. De inschrijving gebeurt wel steeds via de opnamebalie van het Chirurgisch Dagcentrum.

Om de correcte gegevens  betreffende plaats en tijdstip van opname te vernemen dient u in elk geval de werkdag voor de ingreep tussen 14 en 18 uur contact op te nemen met het onthaal van het Chirurgisch Dagcentrum op het nummer +32 3 443 48 90.