Uw traject doorheen het CDC

De wachtzaal  

U meldt zich aan op het secretariaat van het CDC op het afgesproken uur. Om daar te geraken volgt u de interne route 126. Onze secretaresse overloopt met u uw persoonlijke gegevens en geeft zonodig nog extra informatie. U neemt plaats in de wachtzaal tot onze verpleegkundige u komt halen om de preoperatieve voorbereidingen te starten. Wordt u opgenomen voor een cataract ingreep, zal onze verpleegkundige hier reeds starten met de indruppeling van uw oog. Dit gebeurt op een afzonderlijke plaats in de wachtzaal.

De kleedkamer

U kleedt zich om in de kleedkamer en krijgt een locker ter beschikking voor het opbergen van kledij en andere persoonlijke voorwerpen. Alles wat u niet nodig heeft laat u die dag beter thuis. U krijgt van ons een operatieschortje en moet zelf dus geen pyjama meebrengen. Ook voor onze jongste patiëntjes zijn er operatieschortjes voorzien.

De prenarcoseruimte

Onze verpleegkundige zal u vervolgens meenemen naar de prenarcoseruimte waar ze samen met u uw gegevens overloopt en u een identificatiearmbandje aandoet. Dit armbandje is verplicht en draagt u gedurende uw verder verblijf op het CDC.
De anesthesist komt bij u langs en zal samen met de verpleegkundige opnieuw uw gegevens overlopen. Dit is een wettelijk bepaalde procedure, ter verhoging van uw veiligheid. Schrik dus niet wanneer men u tijdens uw verblijf meerdere malen dezelfde vragen stelt. Naargelang het type verdoving kan er hier al mee gestart worden. De chirurg komt voor de ingreep bij u langs zodat u de kans krijgt om nog enkele vragen te stellen.

De operatiezaal

De verpleegkundige van de operatiezaal bereidt de zaal voor en komt u afhalen in de prenarcoseruimte. Zij blijft gedurende de ingreep bij u in de zaal en helpt de anesthesist en de chirurg.

De recovery

Na de operatie gaat u naar de recovery waar u verder opgevolgd wordt.
Ook wanneer u een ingreep onder plaatselijke verdoving onderging, zal u meestal nog een kwartiertje gevolgd worden op de recovery. Onze verpleegkundigen controleren uw bloeddruk en het verband en noteren alles in het patiëntendossier.

De kamer of lounge

Nadien gaat u naar een één-of meerpersoonskamer zoals vooraf met u werd afgesproken. Onderging u een ingreep onder plaatselijke verdoving, dan mag u in de regel onmiddellijk naar de lounge. Daar krijgt u een drankje en een kleine versnapering terwijl de verpleegkundige uw dossier afwerkt. De chirurg komt zo mogelijk na de operatie nog bij u langs voor een korte uitleg betreffende de ingreep en spreekt af wanneer u naar huis mag vertrekken. U krijgt de nodige informatie en pijnstilling mee en mag vervolgens onder begeleiding het CDC verlaten. Moest het in uitzonderlijke omstandigheden toch blijken dat u niet naar huis kan, is een opname in het algemene ziekenhuis steeds mogelijk.